Idre Sameby

Eajran Sïjte – Idre nya sameby – är den sydligaste av Sveriges 51 samebyar. Den är även en av Sveriges minsta samebyar både till antal renägare och areal. Samebyn har sina åretruntmarker i Älvdalens kommun i Dalarna och Härjedalen, vinterbetesmarkerna ligger i Älvdalens kommun.

Kontakt

För frågor kontakta oss på: info@idresameby.se

Renskada

Vid trafikskadade renar kontakta polisen direkt på 114 14

Instagram

För Idre samebys instagram där mer aktuella nyheter finns se Eajransijte

Aktuellt

Här ser ni aktuella nyheter som berör Idre Samebys område

Tack för att ni visar hänsyn!

Denna tid (vår-vinter, mars-juni) är en extra känslig tid för våra renar då de behöver lugn och ro för kalvning och återhämtning efter vintern. Vi tipsar om att vistas kring Drevfjället, Fulufjället och västra sidan av Gröveldalen

Blogg

Kontakta

Adress

Box 123, 79091 Idre

Telefon

Peter Andersson, Samebyordförande 
+46 70 577 9313