Idre Sameby - Sydgränsen för renskötsel i Sàpmi

Företagsamhet i sydsamisk bygd

Idre sameby gränsar i norr mot Härjedalens kommun och ligger i huvudsak inom Dalarna län i Älvdalens kommun. Det handlar om en av Sveriges mindre samebyar med 4 driftsenheter och totalt 13 renägare.

Samebyn har sitt sommarland i ett av Sveriges vackraste fjällområden. Idre samebys historiska rötter är djupt förankrade i Dalarnas jord och går tillbaka till människor som först bosatte sig i området. Det råder inget tvivel om att rennäringen är en av de äldsta näringarna i bygden. Modern historiskt forskning och sökande efter arkeologiska spår synliggör, vid varje ny utgrävning, en samisk närvaro och en sydsamisk kultur i Mellanskandinavien som i princip är äldre än den germanska kulturen.

Utbilda dig på webben

Slakt- och Hantverksutbildningar

Idre sameby erbjuder nu en stor mängd utbildningsmaterial direkt på webben.

Klicka här för att läsa Slakt och hantering av ren och vilt (Broschyr i PDF)

Vi har även en ca 1 timme lång film om slakttekniker och ett stort antal bilder om slakt-och hantverkstekniker med beskrivande texter

Du måste beviljas en personlig inloggning från Idre sameby för att få tillgång till materialet.

Kontakta oss för att anmäla intresse

eller klicka här för att logga in!