Utbildning

Sydsamisk kompetenscentrum

Det finns ett stort intresse att öka kompetensen i slakttekniker och livsmedelshantering bland samiska näringsidkare och samiska utbildningscentra men även bland jägare.

Idre nya sameby har utomordentliga förutsättningar att verka som ett sydsamiskt kompetenscentra i slaktteknik då renslakteriet ligger centralt i betesområdet. Detta innebär att en mindre mängd renar kan tas in för slakt per slakttillfälle utan transporter med lastbil eller lång väntan i beteshagar. I nära anslutning av slakteriet finns också stora beteshagar.

Utbildningstarter

För mer information kontakta Anneli Jonsson
tfn. 070-650 97 93

Slaktutbildning, Idre Samebys kontrollslakteri nr 811 i Höste.
Kursen pågår: 2011-11-10 till 2011-11-13
Slaktutbildning, Idre Samebys kontrollslakteri nr 811 i Höste.
Kursen pågår: 2011-11-17 till 2011-11-20
Slaktutbildning, Idre Samebys kontrollslakteri nr 811 i Höste.
Kursen pågår: 2012-01-26 till 2012-01-29
Slaktutbildning, Idre Samebys kontrollslakteri nr 811 i Höste.
Kursen pågår: 2012-02-02 till 2012-02-05

Utbilda dig på webben

Slakt- och Hantverksutbildningar

Idre sameby erbjuder nu en stor mängd utbildningsmaterial direkt på webben.

Klicka här för att läsa Slakt och hantering av ren och vilt (Broschyr i PDF)

Vi har även en ca 1 timme lång film om slakttekniker och ett stort antal bilder om slakt-och hantverkstekniker med beskrivande texter

Du måste beviljas en personlig inloggning från Idre sameby för att få tillgång till materialet.

Kontakta oss för att anmäla intresse

eller klicka här för att logga in!