Historik

Vi kommer ingenstans ifrån...

"Vi kommer igenstans ifrån. Vi samer har alltid funnits här, långt innan någon annan..."

Den här strofen är hämtad från den nordsamiska författaren och konstnären Johan Tuuris berättelse om samerna. Han verkade i början på 1900-talet och hade ett enkelt och praktiskt sätt att förhålla sig till sitt och sitt folks ursprung.

Strofen är lika aktuell idag. Generation efter generation samer, har fört vidare berättelsen om landet Sápmi, folket Samerna. Det har helt enkelt inte funnits någon praktiskt anledning att tro någonting annat än att samerna alltid har funnits här.

När inlandsisen började smälta undan för ca 10 000 år sedan så vandrade samernas förfäder in. De följde isens avsmältning.

I små grupper bosatte de sig efter isfria landremsor som var rik på bytesdjur, fisk, ätbara örter och bär. De levde sannolikt i fångstsamhällen på 20 - 30 personer och flyttade mellan olika fångst- och fiskeplatser, beroende på årstid.

Samernas förfäder har vandrat in från olika håll och vid olika tidsperioder.

För 2000 - 3000 år sedan, kan vi skönja fröet till "ursamerna", med utveckling mot ett gemensamt språk, allt finmaskigare sociala nätverk, traditioner och samhällsbildningar...

Fångstsamhället är den ursprungliga kulturformen i Sápmi och det finns en KONTINUITET från de första spåren efter människor till jägar- och fiskarfolket som med säkerhet är samernas förfäder.

Det finns helt enkelt inte någon annan, idag levande kultur, i norra Skandinavien, än den samiska, som kan härledas tillbaka till de äldsta arkeologiska fynden.

Modern forskning, utan nationalistiska och politiska skygglappar, visar att samernas utbredning i Skandinavien går betydligt längre söderut än vad man tidigare föreställt sig.

Samebyns historia

En sameby är normalt ett geografiskt område i väst-östlig riktning. Idre sameby sträcker sig, i väst, från norska gränsen till i öst, ner mot Särna.

Idre sameby bildades 1983-11-08 efter en rekonstruktion av "gamla" Idre sameby och är Sveriges sydligaste renskötselområde. Medlemsantalet uppgår idag till ca 36 personer, varav 13 personer är renägare. Inom samebyn finns fyra driftsenheter.

Läs mer om samebyns historia här