Samebyns vision

Idre samebys ordförande Jörgen Jonsson är den drivande kraften i samebyns utvecklingsarbete.

Samebyns utvecklingsarbete utifrån ifrån rennäringen som bas. Rennäringen, samisk kultur och samiska kulturprodukter är "starka" tillväxtfaktorer i övre Älvdalens kommun.

Att synliggöra rennäringen och den sydsamiska kulturen måste ses som ett gemensamt samhällsintresse för befolkningen i regionen.

Vår vision

Vi skall utifrån den samiska kulturen vara den i varje jämförelse bästa producenten av ekologisk rennäring som är basen för samisk näring och kultur.

 • Ekologisk rennäring
 • Effektiv renskötsel
 • Sammanhängande betesmarker
 • Hög kvalite på levererade varor
 • Renen ekologisk naturresurs
 • Minimal natur påverkan
 • Balans mellan renhjord och betesmarker

Rennäringen är basen för samisk näring och kultur. Rätten att förvalta och bruka samebyns resurser ska vara förbehållet de samer som är beroende av resurserna för sin försörjning och ett gemensamt resursutnyttjande är och ska vara underordnat rennäringens behov i samebyn.

Vår affärsidé

  För grossister, turister och lokalbefolkningen bedriver vi en affärsmässig verksamhet inom områden:
 • Renskötsel
 • Slakteri
 • Hantverk
 • Förvaltning av åretruntmarker och kulturplatser
 • Arnie
 • Jakt & Fiske
 • Samisk turism

Våra ansträngningar fokuserar på en levande samisk kultur samt konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

  Vår verksamhet kännetecknas dessutom av:
 • Hög produktkvalitet
 • Välutvecklat samarbete med lokala aktörer
 • Ekologiskt förhållningssätt

Aktuellt

inkludera aktuellt funktionen här!