Framtiden

En spännande framtid

Trots alla mörka hotbilder som av och till tecknas upp så var det faktiskt inte bättre förr.

Sant är däremot att aldrig tidigare har urbefolkningsfrågor, och därmed också samefrågor, haft en mera framskjuten position än idag. Såväl internationellt som nationellt.

Under de senaste tio åren har Sverige mer och mer tvingats att ta tag i besvärande problemkomplex som man tidigare skjutit ifrån sig eller i bästa fall gömt i statliga utredningar för att sedan glömma bort dem. Det har varit ett händelsrikt och spännande decennium.

  • Efter tio års utredningsarbete beslutade riksdagen, 1992, att inrätta ett folkvalt samiskt parlament,
  • Riksdagen beslutade i april 2000 om en samisk språklagstiftning,
  • En statlig utredning föreslår att Sverige bör ratificera ILO-konventionen nr 169, som bland annat stärker samerna rätt till land och vatten,
  • Rennäringspolitiska kommittén, har lämnat förslag på en reformerad renbeteslagstiftning och en ny, mera framtidsorienterad, samebyorganisation.

Det har faktiskt hänt mer än så. En fjärde statlig utredning har granskat Sametingets verksamhet och status och lämnat förslag på hur ett utökat samiskt självbestämmande kan bli verklighet.

Det mest spektakulär som hänt i nyare tid är att Sverige öppet vågat visa upp sitt dåliga samevete gentemot sin inhemska urbefolkning.
Ett påtagligt resultat är att dåvarande sameminister Annika Åhnberg bad samerna om förlåtelse, å regeringens och nationen Sveriges vägnar, för begångna historiska oförrätter. Året var 1998. Nu återstår att se vad det här leder till. En inte allt för vågad gissning är att det var inte bättre förr!

Aktuellt

inkludera aktuellt funktionen här!