Språk & Utbildning

Skolan en viktig mötesplats

På STRANDSKOLAN i IDRE bedrivs samisk undervisning i integrerad form.
Samisk undervisning i Idre startade 1995 med 5 st. elever och har idag 11 st. elever från åk 1-8 .

Eleverna har i åk 1-6, 2 tim sydsamiska / vecka, 2 tim samisk-so/no / v. och 1 tim sameslöjd 7v.
I åk 7-9 2 tim. sydsamiska, 1 tim. so och 1 tim. slöjd / vecka.

Huvudmålet med samisk integrering vid Strandskolan i Idre är att sameeleverna ska få uppmuntran att förstärka sin samiska identitet och få mer inblick i den samiska kulturen och dess mångfald.

I den lokala kursplanen ingår studiebesök och andra aktiviteter som har anknytning till de traditionella näringarna.
Exempelvis renskiljning, slakt eller utfordring av renar.

Samefolkets dag (Samernas nationaldag den 6 februari) är ett naturligt inslag i den allmänna undervisningen på Strandskolan i Idre.

Språket är självklart en av ingredienserna i den samiska integreringen. SYDSAMISKA- är den sydligaste varianten av det samiska språket, i Sverige talas 3 varianter av samiska (sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska).
Sydsamiskan sträcker sig från Idre i söder till Tärnaby i norr, och även på Norsk sida inom motsvarande område.