Köttproduktion

Idre nya sameby har ett normalt renantalet på 2700 djur fördelat på 4 driftsenheter (företag). Samebyn har traditionellt legat på ett förhål-landevis högt slaktuttag.

Samebyns högstas tillåtna renantalet är fastställt av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Samebyn förfogar över ett eget EU-godkänt slakteri som byggdes 1985.Slaktkapaciteten per arbetsdag ligger på 200 - 300 kroppar beroende på djurens storlek. Arbetskraftsåtgången är ca 10 personer per slaktdag. Under föregående år slaktades ca 3000 djur tillhörande Idre nya sameby och till viss del Ruvhten -sijte. Slakteriet ger därmed en sysselsättningstillskott på ca 200 arbetsdagar.

Antal slaktade renar i Idre nya sameby under säsongen 1994/2002 var i medeltal ca 1 600 renar/år, vilket motsvarade drygt 42 ton/år med en medelvikt av 26 kg (80% kalv). Under den här aktuella perioden har Idre sameby producerat renkött med "bästa kvalitet" enligt Jordruksverkets landsomfattande statestik.

Samebyns verksamhetsmål

  • Att öka den kollektiva och individuella lönsamheten utifrån konkurrenskraftiga produkter.

Strategi

  • Att bibehålla och utveckla hög kvalitet på levererade produkter genom balans mellan renhjord och betesmarker,
  • Att undersöka behovet att investera i specifika branschdataprogram för rennäringen, renmärkesregister, markanvändningsinformation (GIS) som bidrar till att ytterligare höja kvalitén på levererade produkter,
  • Att undersöka möjligheterna till lokal produktutveckling och marknadsföring av renkött där samebyn kan hantera hela produktionskedjan producent - konsument,
  • Att kontinuerligt genomföra kompetenshöjande insatser i företagsekonomi och ekonomisk utvärdering för medlemmarna och organisationen.

Renen

Fakta om renen

Renen är domesticerad (tämjd) och kan därför hanteras. Norra halvklotets ursprungliga fauna av större växtätare domineras av hjortdjur. Den nordligaste utbredningen bland dessa har renen. Samma art av renar finns runt polcirkeln i taiga- och tundraregionerna i hela Arktis.

Läs mer om renen här