Produktion

Kvalitet och ekologisk produktion

Det är inte så lätt att göra enkel definition av renskötsel som näring. Många förknippar det med husdjursskötsel, en del med "fångst" och andra som både och...


Klicka här för att förstora bilden

Samebyns EU-godkända slakterianläggning.

Men renskötsel är faktiskt ingetdera. Renskötsel är nomadiserad betesdrift.
De renskötande samernas arbete styrs av renens årstidsvandringar mellan sommar-, höst-, vinter och vårbeteslanden.
Det är tillgången på bete som är den viktiga ekonomiska resursen medan renhjorden kan jämföras med en "skördare" som tar tillvara naturbetet.

Renägaren i sin tur tillgodogör sig den årliga tillväxten av renhjorden och väljer ut de djur som ska slaktas.
Samisk renskötsel producerar kött från naturbetande djur från ett område som är lite påverkat av människans tillsatser och miljögifter.

Rennäringen i Idre levererar en produkt som borde vara högattraktivt för ett modernt och sunt kosthåll, med många "försäljningsingredienser" som gemensamt skapar en bild av en högkvalitativ naturprodukt;

  • all slakt- och kötthantering är kvalitetsäkrad utifrån marknads- och producentkrav,
  • samebyn slaktar själv hela årsproduktionen i ett EU-godkänt slakteri,
  • all slakt sker efter traditionell indrivning i slakterianläggningen,
  • Mager och näringsriktig kost,
  • Vitamin- och mineralrikt,
  • En näring med en tydlig etnisk profil där tradition och samiskt kultur är bärande element.

Samtidigt som renkött är högattraktivt så är det också en liten och därmed exklusiv produkt. Det går inte att öka tillgången utöver det som naturbetet tillåter.
Idre sameby, liksom samisk renskötsel i övrigt, håller fast vid principen om traditionell rennäring (betesdrift) där naturbetet är resursen och renen skörderedskap.

Aktuellt

inkludera aktuellt funktionen här!

Bildgalleri (flickr.com)