Rovdjursstatistik

Lo, järv, björn, varg och örn i Idre.

 • Enligt den senaste inventeringen finns det 0,5 järvföryngringar( ca: 4 individer )
 • 3,5 lodjursföryngringar, ( ca: 21 individer )
 • ökad björnstam
 • Tillfällig förekomst av 1 varg.
 • häckande kungsörnar.
 • Björn och varg inventeras inte, då det idag inte finns någon bra inventeringsmetod.
 • De stora rovdjursförlusterna medför ett kännbart produktionsbortfall, stress och ökad spridning av renhjorden som försvårar en ordnad renskötsel

Antal järvar i renskötselområdet

Antal Lodjur i renskötselområdet

Kalkylerad födoresurs

 • Renen är en kalkylerad födoresurs för de stora rovdjuren.?
 • Störst är förlusten av kalvarna under första levnadsåret. Men även bland vuxna djur är dödligheten mycket hög.?
 • Idre samebys årliga förluster ca 900 djur
  - trafikdödade ca 10 st. ( 0,4%)
  - Naturlig död ca: 180 st. ( 8 %)
  - Rovdjursförluster: ca: 700 st. (33%)

Klicka här för att förstora bilden
En björn dödade dessa 10 kalvar på 5 minuter!

Vargen är inte önskvärd

Enligt gällande rovdjurspolitik kan enstaka vargföryngringar tillåtas i renskötselområdet, utanför de så kallade åretruntmarkerna.

Samebyarna anser att den enda acceptabla lösningen, när det gäller varg, är att den inte skall finnas innanför renskötselområdet.

Ersättningssystemet

 • Bygger på gemensam inventering av rovdjuren, tillsammans med Länstyrelsen Samebyn är berättigad till ersättning för rovdjursskador,
 • För säsongen 2008/2009 fick Idre sameby 859 000 kronor i rovdjursersättning. ( 2007/2008. kr. 624 000 )
 • Beräknad förlust ca: 1 400 000 kr ( då är inte avelsvärdet, merarbetet och förädlingsvärdet inräknat)
 • Varje renskötarföretag i Idre sameby sponsrar svensk rovdjurspolitik med över 130 000 kr/ företag

Renslakten och rovdjursutvecklingen

 • Slakten har de senaste åren gått ner trots att priserna har varit rekordhöga

 

 

 

 

 

Risken för kollaps närmar sig

 • En kollapps av renstammen inleds då predationen närmar sig 25 %
 • Med nuvarande hjordstorlekar innebär detta vid 65 000 dödade djur
 • En fullständig kollaps tar ca 1 vajgeneration
 • I Finland har 6 distrikt kommit in i en kollapsfas
 • SSR befarar att lokala kollapsscenarios redan har börjat

 

 

 

Vi vill producera högkvalitativt renkött och inte vara statliga rovdjursuppfödare.

Vi vill bedriva långsiktig ekologisk, ekonomisk och bärkraftig rennäring i framtiden och föra den samiska kulturen vidare.