Rennäringen

Traditionell näring i utveckling

Rennäringen i Idre samebyn är idag en modern näring som drivs rationellt utifrån den enskilda rennäringsföretagarens och samebyns gemensamma verksamhets- och kvalitetsmål.

Rennäringen är en näring, jämställd med andra areella näringar, som ska ge den enskilda rennäringsföretagaren en tryggad inkomst för sin och familjens försörjning.

  Rennäringen utgår ifrån:
 • ett liv byggt på samiska normer och värderingar
 • produktion av högklassiga livsmedel förvaltning och utveckling av ett samiskt kulturarv där jakt, fiske och slöjd ingår
 • ekologisk och uthållig anpassning till begränsade resurser

Det är en näring med många roller och ansikten.

Det mest centrala för samerna är renskötseln som förvaltare av samernas rätt till mark och vatten. Renskötseln är också social och kulturell samhörighet och den viktigaste traditions- och kulturbärare och basen för samiskt språk och kultur.

  Du som rör dig i våra marker var uppmärksam på följande;
 • Om du ser en renhjord:sätt dig ner tyst, göm dig om möjligt, följ inte efter och lämna renen i fred!
 • Ser du en skadad ren kontakta Idre sameby eller polisen.
 • Håll alltid hunden kopplad.

Rovdjursstatistik

Renen är en kalkylerad födoresurs för de stora rovdjuren. Idre sameby föder rovdjuren med uppemot 600 renar årligen.

Ersättningen för rovdjursskador betalas ut efter inventering av rovdjursbeståndet.

  För år 2002 såg det ut så här:
 • Kungsörn, arealbaserad ersättning = 9 678 kronor
 • Björn, arealbaserad ersättning = 14 517 kronor
 • Järv, 1 föryngring = 200 000 kronor
 • Lodjur, 1,5 föryngringar = 300 000 kronor
 • Varg, tillfällig förekomst = 25 000 kronor

Läs mer om rovdjuren här